Full 1
Zlepšujeme výkonnosť predaja produktov a služieb
Full 1
Full 1
Schopnosť riešiť krízový manažment aj change management súčasne
Full 1
Full 1
Skúsenosti a preukázateľné výsledky a referencie naprieč sektormi služieb
Full 1
Full 1
Úprimnosť a veľmi jasné pomenovanie problémov aj fungujúcich vecí
Full 1
Full 1
Identifikácia talentov vo firme a ich zapojenie do diania
Full 1
previous arrow
next arrow

Krátko o nás

Sme skúsení profesionáli v oblasti riadenia obchodu a business developmentu so zameraním na sektory zdravotníctva, energetiky, technológií a služieb.

Máme skúsenosti s greenfield projektami a start-up projektami, s krízovým riadením aj každodennou prácou v teréne obchodu, manažovaním tímov rôznej veľkosti.

Pomáhame našim klientom rozvinúť obchodný potenciál ich produktov a služieb, naplniť udržateľné obchodné ciele spolu s tvorbou stratégie, rozvojom obchodných tímov a ich motiváciou podľa zadania .

„Hovoríme klientom pravdu, nedávame návody na to ako výsledok dosiahnuť ale výsledok spoločne dosiahneme.“

Ing. Natália Čierniková

Konateľ

Ing. Daniel Rušin

Konateľ

S ČÍM VÁM VIEME POMOCŤ?

Čo znamená obchod v mojom biznise

Mám vhodný motivačný systém pre obchodníkov?

Mám správnych ľudí?

Ako nastaviť obchodnú stratégiu?

Aké obchodné nástroje mam mať?

Komu môžem predať môj produkt?

Aké sú moje obchodné ciele?

Kto je môj klient?

Mám správny produkt?

Ako mám predať môj produkt?

Ako to prebieha?

Vízia majiteľa

Obsah: Definujeme cieľ podnikania: jasný a kvantifikovateľný
Kvantifikujeme cieľový stav: z pohľadu trhového podielu kľúčových segmentov technológií, ľudí vo firme
Výsledok: Jasná, zrozumiteľná, kvantifikovaná a zamestnancom komunikovaná vízia pôsobenia firmy na trhu (prečo sme tu, čo chcete dosiahnuť, dokedy)

Audit obchodu

Urobíme audit obchodných procesov, obchodného plánu, trhových segmentov, finančných dát, obchodných aktivít spolu so zamestnancami.
Vyhodnotíme zvolené obchodné nástroje, podporné systémy pre jednotlivé trhové segmenty, reporting, motiváciu ľudí.
Vyhodnotenie výkonnosti obchodu.
Vyčíslenie potenciálu a rezerv.
Návrh na úpravy procesov / systémov.

Obchodná stratégia
 • Vytvoríme stratégiu obchodu na základe výstupov bodov 1. a 2..
 • Zosúladíme stratégiu s majiteľom / vedením firmy.
 • Zabezpečíme akceptáciu stratégie zamestnancami firmy.
 • Návrh obchodného plánu.
 • Návrh distribučných obchodných kanálov.
 • Návrh motivačných schém pre zamestnancov / partnerov.
 • Návrh produktov – MKT mixu
Procesy

Premietneme obchodný plán do aktívneho systému.

 • Urobíme mapping komunikačných tokov, zodpovedností v obchodnom procese (obchod vs. Ostatné zložky firmy).
 • Návrh obchodných procesov.
 • Aplikovanie zmien spolu so zamestnancami firmy.
 • Overenie funkčnosti procesov priamo u klienta.
 • Nastavenie merateľných parametrov
Výsledky
 • Nastavíme reporting obchodu v IT systémoch.
 • Nastavíme parametre merania obchodných výsledkov.
 • Vyhodnotenie efektu nasadených procesov, produktov, inovácií, motivačných schém, distribučných kanálov a produktov.

 

Komu vieme pomôcť

Sektory, pre ktoré poskytujeme naše služby.

Zdravotníctvo

Technológie

Energetika

Startupy

Malé a stredné firmy